Hof van Nederland

Een rood bakstenen gebouw aan een groot plein met op de voorgrond twee groene bomen.

Hof van Nederland

Hof van Nederland gaat over hoe wij in Nederland omgaan met onze vrijheden, vroeger en nu, verteld vanuit verschillende perspectieven. In het gebouw waar in opdracht van Willem van Oranje in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering heeft plaatsgevonden, wordt het verleden en heden met elkaar verbonden. Aan de hand van belangrijke Nederlandse historische gebeurtenissen die grotendeels plaatsvonden in Dordrecht, kom je meer te weten over onze vrijheden en word je uitgedaagd om naar het heden te kijken en beter inzicht te krijgen in wat vrijheid voor jou betekent. We willen bereiken dat je je eigen vrijheid koestert en die van anderen respecteert.

Hier is alle praktische informatie over het Hof van Nederland te vinden

Hier is alle toegankelijkheidsinformatie over het Hof van Nederland te vinden

Het aanbod

Toegankelijk Museum brengt voor het Hof van Nederland momenteel nog geen
speciale programma's onder de aandacht. Wel bekijken we samen de mogelijkheden
om de programmering toegankelijker te maken.

Een foto van een van de tentoonstellingszalen in het museum.

Adres:
Hof 6
3311 XG Dordrecht

Het museum is geopend
op dinsdag t/m zondag  van 11.00 tot 17.00 uur  

Contact:
+31 78 770 5250
hofvannederland@dordrecht.nl